Услуги

MVP Маркетинг специализира в подкрепа на малки и средни компании, които биха искали да направят следващата крачка в растежа на своя бизнес и осъзнават, че имат нужда от силен и креативен маркетингов подход, за да го постигнат по ефективен, във финансово и времево измерение, начин.

Партньорите избират MVP Маркетинг защото:

  • С MVP получават изнесен маркетинг отдел срещу седмична или месечна такса, която обхваща маркетинг, брандинг, връзки с обществеността (PR), управление на присъствието в социални медии, реклама, генериране на интерес, графичен дизайн и допълнителни услуги според специфичните нужди на бизнеса
  • Не разполагат с Маркетинг мениджър, който да обхване процесите за развитие на бизнеса
  • Имат проект или нова дейност в бизнеса си, които се нуждаят от фокусиран маркетинг подход
  • Разбират нуждата да инвестират в качествена стратегия за управление на съдържанието, която да обхваща всички комуникационни канали, в т.ч. уебсайт, блог, връзки с обществеността, социални медии
  • Биха искали да увеличат продажбите си и знаят, че маркетинговата дейност има ключова роля за това
  • Разбират необходимостта от автоматизирани маркетинг процеси, за да изведат бизнеса си на следващото ниво

Прочетете повече за услугите ни или се свържете с нас за допълнителна информация!