Финансиране на иновации

Startup funding: EU grants for Bulgarian startups available

За първи път: европейски средства за стартиращи компании в България

Нова възможност за стартиращия ви бизнес: вече е отворена програмата за финансиране на иновации в стартъп органзации. В срок до 5 Май 2016 г. стартъпите в България могат да кандидатстват за финансиране за продуктови или производствени иновации.

Какво е важно да знаете:

– Можете да кандидатствате ако сте регистрирали вашия стартъп след 1 Януари 2014 г.
– Можете да получите до 90% от стойността на иновацията, която желаете да разработите, не по-малко от 50 хил. лева и не повече от 391 хил. лв.
– Имате срок от 24 месеца за разработване на иновативия продукт или производствен процес при одобрение на вашия проект

Схемата „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ на ОП Конкурентоспособност ще финансира проекти, чието изпълнение следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация:

• Mехатроника и чисти технологии;
• ИКТ и информатика;
• Индустрия за здравословен живот и биотехнологии;
• Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Разходите, които се приемат като допустими за финансиране, включват изследвания, свързани с разработването на иновативния продукт или процес, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, права по интелектуална собственост, прототипи, тестване и оценка на иновативния продукт или процес.

С какво можем да сме полези ние:

МВП Маркетинг може да ви съдейства с изработването на пазарни анализи и проучвания, маркетинг план за пазарна реализация на иновативния продукт или процес, цялостната комуникационна стратегия и организацията на промоционални събития в България за популяризиране на иновацията ви, които разходи се признават за допустими за финансиране по настоящата програма. Можем да ви бъдем полезни и с цялостната маркетингова стратегия за налагане на вашия иновативен продукт, както и с последващо съдействие за развитие на организацията и продукта ви.

За повече информация и подробна консултация, свържете се с нас на тел: 0885 501224 или е-мейл: info@mvpmarketing.eu.

Сподели:

FacebookTwitterTumblrLinkedInPinterestPocket