Маркетинг за Европроекти

Маркетинг за Европроекти е услуга, съобразена със специфичните изисквания и рамка на Европейския съюз и управляващите органи по оперативни програми относно маркетинговите и комуникационни дейности при планиране и изпълнение на европейски проекти.

С опита си на местно ниво, ние можем да ви помогнем да постигнете търсените резултати от маркетинговите и комуникационните си дейности, съобразенни с ограниченията на бюджета по проекта, като се уверим, че маркетинговата стратегия разгръща потенциала си, стриктно следвайки изискванията за дизайн, терминология и съдържание.

Можем да съдействаме на етапа на планиране на маркетинговата и комуникационна дейност и разработване на бюджет за нея, при реализиране и отчитане на европроекта, или и на двата етапа.Свържете се с нас, за да обсъдим как можем да сме полезни.